युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा लीरिक्स – Yuge Atthavis Vitevari Ubha Aarti PDF

SHARE THIS POST

श्री विठ्ठल आरती, ज्याचे उपासना मुख्यत: महाराष्ट्रात आढळते, श्री विष्णूच्या अवताराचे मानले जाते. या आरतीच्या प्रत्येक पंक्तीमध्ये भक्तांनी श्री विठ्ठलाच्या महत्वाच्या गोष्टींचा आदर करताना अभिप्रेत आहे. भक्ति रूपी संतांचा लाडका देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री विठ्ठालाचि आरती पीडीएफ डाउनलोड करायला शेवटी दिलेले बटन दाबा।

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा लीरिक्स – Yuge Atthavis Vitevari Aarti Lyrics:

युगे अठ्ठावीस आरती मराठी

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा ।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा ।
चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेवुनि कटी ।
कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी ॥
देव सुरवर नित्य येती भेटी ।
गरुड हनुमंत पुढे उभे रहाती ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा ।
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ॥
राई-रखुमाबाई राणीया सकळा ।
ओवाळीती राजा विठोबा सावळा ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती ।
चंद्रभागेमाजी सोडुनिया देती ॥
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।
पंढरीचा महिमा वर्णाचा किती ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती ।
चंद्रभागेमध्ये स्नाने जे करिती ॥
दर्शनहेळामात्रे तया होय मुक्ती ।
केशवासी नामदेव भावे ओवाळीती ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

Yuge Atthavis Aarti Lyrics

Yuge atthāvis viṭēvarī ubhā.
Vāmāṅgī rakhumā’ī disē divya śōbhā.
Puṇḍalikācē bhēṭī parabrahma ālē gā.
Charaṇīṁ vāhē bhīmā uddharī jagā.

Jaya dēva jaya dēva jaya pāṇḍuraṅgā.
Rakhumā’īvallabhā, rā’īcyā vallabhā pāvē jivalagā.

Tuḷasīmāḷā gaḷā kar ṭhēvuṇi kaṭī.
Kāsē pītāmbara kasturī lallāṭī.
Dēva suravara nitya yētī bhēṭī.
Garuḍa hanumanta puḍhē ubhē rahātī.

Jaya dēva jaya dēva jaya pāṇḍuraṅgā.
Rakhumā’īvallabhā, rā’īcyā vallabhā pāvē jivalagā.

Dhanya vēṇunāda anukṣētrapāḷā.
Suvarṇācī kamalē vanamāḷā gaḷā.
Rāi-rakhumābāi rāṇīyā sakalā.
Ōvāḷītī rājā viṭhōbā sāvaḷā.

Jaya dēva jaya dēva jaya pāṇḍuraṅgā.
Rakhumā’īvallabhā, rā’īcyā vallabhā pāvē jivalagā.

Ōvāḷū āratyā kuravaṇḍyā yētī.
Candrabhāgēmājī sōḍuniyā dētī.
Dind’yā patākā vaiṣṇava nāchatī.
Paṇḍharīcā mahimā varṇācā kitī.

Jaya dēva jaya dēva jaya pāṇḍuraṅgā.
Rakhumā’īvallabhā, rā’īcyā vallabhā pāvē jivalagā.

Āṣāḍhī kārtikī bhaktajana yētī.
Candrabhāgēmadhyē snānē jē karitī.
Darśanahēḷāmātrē tyā hōy muktī.
Kēśavāsī nāmadēva bhāvē ōvāḷītī.

Jaya dēva jaya dēva jaya pāṇḍuraṅgā.
Rakhumā’īvallabhā, rā’īcyā vallabhā pāvē jivalagā.

युगे अठ्ठावीस आरती PDF

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा PDF
PDF NameYuge Atthavis Aarti PDF
No. of Pages4
PDF Size1.6 MB
LanguageHindi
PDF CategoryHindu PDF
Last UpdatedSeptember 2, 2023
Source / CreditsNA
Uploaded ByPDF-TXT.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *