Hanuman Chalisa Gujarati – હનુમાન ચાલીસા લિરિક્સ ગુજરાત

Welcome, Today I will share Hanuman Chalisa Gujarati Lyrics PDF which you can download and share with your friends and family group so that they can read and forward this knowledge digitally to their families. I hope you are well and happy in your life, and Hanuman ji bless you and your family.

હનુમાન ચાલીસા માં બતાવાયેલી કથાઓ અને મંત્રો તમારી આત્માને અધ્યાત્મિક માર્ગે મોક્ષ અને સંબંધિત અંશોની પ્રાપ્તિમાં સહાય કરી શકે છે. હનુમાનજીનો નામ માંથી છૂટકારો, વિઘ્નોનો નાશ, સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ, અને બુદ્ધિશક્તિનો વિકાસ થાય છે. જેમ કે હનુમાનજીના કારકિર્દીઓ સાંભળવી અને ઉપાસવી, છતાં એ તમારા આંતરિક પ્રગતિમાં માટે મહત્વપૂર્ણ ઠરાવવું.

Hanuman Chalisa Gujarati Lyrics PDF

હનુમાન ચાલીસા લિરિક્સ ગુજરાત

॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નિજ મનુ મુકુર સુધારી ।
બારણું બિમલ જાસુ જો દાયકુ ફળ ચારી ॥

બુદ્ધિ હીન તહુ જાનિકે સુમેરોઃ પવન કુમાર ।
બળ બુદ્ધિ બીડ્યા દેઉ મોહી કરાયુ કલેસ બિકાર ॥

॥ ચૌપાઈ ॥

જાય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।
જાય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥
રામ દૂત અતુલિત બળ ધામા ।
અંજની પુત્ર પવન સુત નામા ॥1॥

મહાબીર બિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥
કંચન બરન બિરાજ સુબેસા ।
કાનન કુંડળ કુંચિત કેસા ॥2॥

હાત બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજે ।
કાંધે મુંજ જનેઉ સાંજે ॥
સંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥3॥

બીડ્યાંબાન ગુણી અતિ ચતુર ।
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥
પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥4॥

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિયહિ દિખાવા ।
બિકટ રૂપ ધારી લંક જરાવા ॥
ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સવારે ॥5॥

લાયે સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥
રઘુપતિ કીન્હી બહુત બધાયે ।
તુમ મમ પ્રિયઃ ભારત સમ ભાઈ ॥6॥

સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવે ।
અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ॥
સનકાદિક બ્રમ્હાદિ મુનીસા ।
નારદ સરળ સહીત અહીસા ॥7॥

જામ કુબેર દિગપાલ જાહાંતે ।
કબી કોબિન્ધ કહી સખે કહાંતે ॥
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા ।
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા ॥8॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકે સ્વર ભય સબ જગ જાના ॥
જગ સહસ્ત્ર જોજન પાર ભાનુ ।
લીલ્યો તાહી મધુર ફળ જાણું ॥9॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મૈલી મુખ માહી ।
જલ્દી લાગી ગયે અચરજ નાહી ॥
દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥10॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન અડયના બેનું પૈસારે ॥
સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરના ।
તુમ રાકચક કહું કો દરના ॥11॥

આપન તેજ સમ્હારો આપે ।
ટીનો લોક હાંક તેહ કાપે ॥
ભૂત પિશાચય નિકટ નહિ આવે ।
મહાબીર જબ નામ સુનાવે ॥12॥

નાસે રોગ હરે સબ પીર ।
જપ્ત નિરંતર હનુમત બિરા ॥
સંકટ તેહ હનુમાન છુડાવે ।
મન ક્રમ બચન ધ્યાન જબ લાવે ॥13॥

સબ પાર રામ પપસ્વી રાજા ।
ટીન કે કાજ સકલ તુમ સઝા ॥
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે ।
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥14॥

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકાનંદન રામ દુલારે ॥15॥

અષ્ટ સીધી નવ નિધિ કે દાતા ।
અસ બર દિન જાનકી માતા ॥
રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥16॥

તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવે ।
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવે ॥
અંત કાળ રઘુબર પૂર જાયી ।
જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાયી ॥17॥

ઔર દેવતા ચિઠ ન ધારયિ ।
હનુમત સેહી સર્બ સુખ કરયિ ॥
સંકટ કાટે મિટે સબ પેરા ।
જો સુમીરે હનુમ્ત બલબીરા ॥18॥

જાય જાય જાય હનુમાન ગોસાઈ ।
કૃપા કરઉ ગુરુ દેવકી નઈ ॥
જો સત બાર પાઠ કર કોઈ ।
છૂટહિ બંદી મહા સુખ હોઈ ॥19॥

જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સીધી સાખી ગૌરીસા ॥
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજે નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥20॥

॥ દોહા ॥

પવનતનય સંકટ હરન મંગલ મૂર્તિ રૃપ ।
રામ લખન સીતા સહીત હૃદય બસઉ સુર ભૂપ ॥

Hanuman Chalisa English/Hinglish Lyrics

॥ Doha ॥

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranau raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi Vidya dehu mohi harau kales Vikar ॥

॥ Chaupayee ॥

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥
Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥01॥

Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥
Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥02॥

Haath bajra aur dhvaja biraaje ।
Kaandhe munj janeu saaje ॥
Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap mahaa jag bandan ॥03॥

Vidyavaan guni ati chaatur ।
Raam kaaj karibe ko aatur ॥
Prabhu charitra sunibe-ko rasiyaa ।
Raam Lakhan Sitaa man basiyaa ॥04॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhavaa ।
Bikat roop dhari Lank jaravaa ॥
Bhim roop dhari asur sahaare ।
Raamachandra ke kaj savaare ॥5॥

Laaye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laaye ॥
Raghupati kinhi bahut badhayi ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhaayi ॥6॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagaave ॥
Sankaa-dik brahmadi munisaa ।
Narad-sarad sahit ahisaa ॥7॥

Jam Kuber digpaal jahaa te ।
Kabi Kovid kahi sake kahan te ॥
Tum upkar Sugreevahi keenhaa ।
Raam milaye rajpad deenhaa ॥8॥

Tumharo mantra Vibhishan maanaa ।
Lankeshvar bhaye sab jag janaa ॥
Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phal janu ॥9॥

Prabhu mudrikaa meli mukh maahi ।
Jaladhi langhi gaye achraj naahi ॥
Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥10॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hota na aagyaa binu paisaare ॥
Sab sukh lahe tumhari sarnaa ।
Tum rakshak kahu ko darnaa ॥11॥

Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok haank teh kanpe ॥
Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahaabir jab naam sunave ॥12॥

Naase rog hare sab peeraa ।
Japat nirantar Hanumant beeraa ॥
Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo laave ॥13॥

Sab par Raam tapasvee rajaa ।
Teen ke kaj sakal tum sajaa ॥
Aur manorath jo koi laave ।
Sohi amit jeevan phal paave ॥14॥

Charo yug partap tumharaa ।
Hai parasiddha jagat ujiyaraa ॥
Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Raam dulare ॥15॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janaki mata ॥
Ram rasayan tumhare pasaa ।
Sadaa raho Raghupati ke dasaa ॥16॥

Tumhare bhajan Raam ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave 
Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahayi ॥17॥

Aur devtaa chitta na dharayi ।
Hanumanth se he sarba sukh karayi ॥
Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥18॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naaee ॥
Jo sath baar paath kar koee ।
Chut hi bandhi maha sukh hoee ॥19॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisaa ॥
Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥20॥

॥ Doha ॥

Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

હનુમાન ચાલીસા લિરિક્સ ગુજરાત PDF

Hanuman Chalisa Gujarati
PDF NameHanuman Chalisa Gujarati PDF
No. of Pages7
PDF Size1.45 MB
LanguageOdia
PDF CategoryHanuman Chalisa
Last UpdatedJuly 19, 2023
Source / Creditsତୁଲସୀଦାସ
Uploaded ByPDF-TXT.COM

Download Hanuman Chalisa Eng PDF Bleow


Also Read This:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *