युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा लीरिक्स – Yuge Atthavis Vitevari Ubha Aarti PDF

श्री विठ्ठल आरती, ज्याचे उपासना मुख्यत: महाराष्ट्रात आढळते, श्री विष्णूच्या अवताराचे मानले जाते. या आरतीच्या प्रत्येक पंक्तीमध्ये भक्तांनी श्री विठ्ठलाच्या महत्वाच्या गोष्टींचा आदर करताना अभिप्रेत आहे. भक्ति रूपी संतांचा लाडका […]